เภตรานฤมิต ประวัติ, การใช้, และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เภตรานฤมิตเป็นสารประกอบประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถขจัดมลพิษต่างๆได้โดยไม่สร้างพิษสำหรับสิ่งแวดล้อม และนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเภตรานฤมิตในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ประวัติของเทคโนโลยีนี้ การใช้งาน สารที่ใช้ในการผลิต การนำไปใช้ในวงการอุตสาหกรรม ความเป็นอันตราย การจัดเก็บและการขนส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการควบคุมการใช้เภตรานฤมิต

เภตรานฤมิตคืออะไร

เภตรานฤมิต ประวัติ, การใช้, และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เภตรานฤมิต (Phytoremediation) หมายถึงกระบวนการขับพิษจากดิน น้ำ หรืออากาศโดยใช้พืช ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการกำจัดมลพิษที่ติดตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อม แต่ทำให้ไม่สร้างพิษเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า การใช้เภตรานฤมิตเป็นวิธีการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีวิธีการทำงานของเภตรานฤมิตมีดังนี้

 • การดูดซับ: พืชจะดูดซับสารพิษจากดิน น้ำ หรืออากาศผ่านราก และเก็บสารพิษไว้ในระบบของพืช
 • การตกค้าง: พืชจะเก็บสารพิษไว้ในส่วนต่างๆของตัวเอง เช่น ในใบ ลำต้น หรือผล
 • การย่อยสลาย: พืชจะทำการย่อยสลายสารพิษภายในตัวเองด้วยเชื้อราและแบคทีเรียในดิน

ประวัติของเภตรานฤมิต

เภตรานฤมิต ประวัติ, การใช้, และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เภตรานฤมิตเป็นเทคโ โนโลยีที่พัฒนาขึ้นในสมัยก่อน แต่เริ่มมีการวิจัยและใช้งานจริงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เมื่อมีการศึกษาพบว่าพืชสามารถดูดซับสารพิษได้ และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

การใช้เภตรานฤมิตในการแก้ปัญหา

การใช้เภตรานฤมิตมีการปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหลากหลายเช่น

 • การกำจัดสารพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษในพืชและสัตว์
 • การล้างสารพิษในน้ำที่ถูกปนเปื้อน
 • การกำจัดสารเคมีในดินที่เป็นพิษต่อพืช
 • การลดความเข้มข้นของสารพิษที่ตกค้างในดินหรือน้ำ

สารที่ใช้ในการผลิตเภตรานฤมิต

สารที่ใช้ในการผลิตเภตรานฤมิตเป็นสารที่เหมาะกับพืชและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

 • โลหะที่ไม่เป็นพิษ เช่น สังกะสี น้ำเงิน เหล็ก
 • สารเคมีที่ไม่เป็นพิษ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
 • สารปูนขาว เพื่อปรับสภาพกรด-ด่างในดิน

การนำเภตรานฤมิตไปใช้ในวงการอุตสาหกรรม

การนำเภตรานฤมิตไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้แก่

 • การกำจัดสารพิษในน้ำเสียจากโรงงานและโรงงานบำบัดน้ำเสีย
 • การกำจัดสารพิษในโรงงานสำหรับผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การใช้พืชเภตรานฤมิตในการกำจัดสารพิษในการผลิตอาหาร

การพัฒนาเทคโนโลยีเภตรานฤมิต

การพัฒนาเทคโนโลยีเภตรานฤมิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาวิธีการใช้พืชเภตรานฤมิตในการกำจัดสารพิษที่มีน้อยโดยการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืช ทำให้สามารถดูดซับสารพิษได้มากขึ้น และมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น

เภตรานฤมิต ประวัติ, การใช้, และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายของเภตรานฤมิต

การใช้เภตรานฤมิตเป็นวิธีการกำจัดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่การใช้เภตรานฤมิตอย่างไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการใช้สารประกอบในการผลิตเภตรานฤมิต ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะผลิต หรือเมื่อเภตรานฤมิตถูกนำไปใช้

การจัดเก็บและการขนส่งเภตรานฤมิต

การจัดเก็บและการขนส่งเภตรานฤมิตต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารพิษ และไม่ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมติดเชื้อโรค การจัดเก็บและการขนส่งเภตรานฤมิตต้องถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

ผลกระทบของเภตรานฤมิตต่อสิ่งแวดล้อม

เภตรานฤมิตเป็นวิธีการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยไม่สร้างพิษให้กับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการกำจัดมลพิษ แต่การนำเภตรานฤมิตไปใช้ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น

 • การใช้สารประกอบที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตเภตรานฤมิต
 • การพัฒนาพันธุกรรมของพืช เพื่อให้สามารถดูดซับสารพิษได้มากขึ้น อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของพืช

การควบคุมการใช้เภตรานฤมิต

การควบคุมการใช้เภตรานฤมิตเป็นสิ่งสำคญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในการควบคุมการใช้เภตรานฤมิต มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับการผลิตและใช้งานเภตรานฤมิต โดยมีการตรวจสอบและควบคุมการใช้งานเภตรานฤมิตอย่างเคร่งครัด

สรุป

เภตรานฤมิตเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พืชในการขับพิษจากสิ่งแวดล้อมโดยไม่สร้างพิษสำหรับสิ่งแวดล้อม มีวิธีการใช้งานต่างๆ เช่น การกำจัดสารพิษในน้ำ ดิน และอากาศ การใช้ในวงการอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีเภตรานฤมิตยังคงต่อยอดไปจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีเภตรานฤมิตจะเป็นวิธีการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การควบคุมการใช้เภตรานฤมิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *